Giới thiệu
Chào các bạn đã đến với「REDWORD 1.0」
Mục tiêu hoạt động:
  REDWORD hoạt động như một website chia sẻ kiến thức từ vựng chuyên ngành cho các mọi ngươi làm nguồn tham khảo.
Ngày release:
  2020−05−01
Các chức năng chính:
 • Hổ trợ chức năng đa ngôn ngữ.
 • Phân loại từ vựng theo chủ đề.
 • Nghĩa của từ được viết bằng tiếng Nhật Anh Việt.
 • Có thể tìm kiếm từ vựng bằng tiếng Nhật Anh Việt, Hiragana và Katakana.
 • Từ vựng trong ngày.
 • Chức năng thêm từ yêu thích.
 • Chức năng nghe phát âm.
Hình ảnh minh hoạ:
about_3

Đa ngôn ngữ

about_1

Thêm từ yêu thích

about_2

Xem từ yêu thích

  Từ vựng trong ngày

  Nội dụng thay đổi theo ngày.

ログイン
Đăng nhập
ログアウト
Đăng xuất
ユーアールエル
URL
メモリ増設
メモリぞうせつ
Nâng cấp RAM
プライベートキー
Private key
秘密鍵
ひみつかぎ
Secret key
シークレットキー
Secret key
私有鍵
しゆうかぎ
Private key
公開鍵
こうかいかぎ
Public key
アイピー
Ip
  Thống kê khách
Tổng:
43989
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0